Milenovský zpravodaj 2

5. ledna 2008 v 23:01 | Peťulka <3 |  Náš Milenov ;-)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Úřední hodiny Obecního úřadu v Milenově
Provoz knihovny
Knihovna je otevřena každý čtvrtek
17.30 - 19.30
V knihovně vsi můžete vybrat z knížek pro děti, pro dospělé a naučnou literaturu. Kromě stálého knihovního fondu jsou knihy obměňovány dvakrát do roka novými knihami, které cirkulují mezi knihovnami v okolí Hranic.
V případě zájmu je možné doplnit nabídku ještě o časopisy.
Čtenářský poplatek pro rok 2007 činí pro děti, maminky na MD a důchodce 10 Kč, pro dospělé 20 Kč.
V tuto dobu je přístupný v knihovně i bezplatný internet. Po domluvě je možné internet zpřístupnit i v době úředních hodin obecního úřadu.
Služby
Na obecním úřadě je možné využít mandl. Mandlování je třeba předem domluvit, aby byl zajištěn vstup do budovy obecního úřadu. Cena za mandlování je stanovena podle spotřeby elektřiny, tj. 10 Kč za1 kWh.
Na obecním úřadě je také možné využít ostatních prostor budovy, především malé a velké zasedací místnosti. V malé zasedací místnosti je kuchyňská linka vybavená ledničkou, dvouplotýnkovým sporákem a mikrovlnkou.
Pronájem malé zasedací místnosti stojí na jeden den 250 Kč, pronájem velké zasedací místnosti na jeden den stojí 500 Kč. Při pronájmu velké zasedací místnosti je možné využít kuchyňku.
Vedle obecního úřadu jek dispozici prodejní místo, které využívají hlavně cizí prodejci. Cena za prodejní místo je stanovena na 50 Kč na den.
Na obecním úřadě se snažíme také zajistit provoz kadeřnictví. Zájem ze strany občanů je bohužel malý, a proto je těžké udržet tuto službu nastálo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Základní škola a mateřská škola
Základní škola a mateřská škola Milenov, příspěvková organizace je s účinností od 1.1.2003 zařazena do školského rejstříku. Zřizovatelem je obec Milenov.
Škola sdružuje základní skolu, mateřskou školu, školní družinu a výdejnu stravy.
Naše škola je organizována jako malotřídní. V letošním školním roce 2007/2008 má jednu třídu, kterou navštěvuje 11 žáků (1.ročník - 5 žáků, 2.ročník - 4 žáci, 3.ročník - 2 žáci). Třídní učitelkou je Mgr. Lenka Kleinová.
Všichni žáci navštěvují školní družinu. Vychovatelkou ŠD je p. vychovatelka Marcela Humplíková. Provoz ŠD je od 11,45 do 16,00 hod.
Mateřskou školu letos navštěvuje 20 dětí (9 dětí s omezenou docházkou, 11 dětí s celodenní docházkou). Učitelkou MŠ je p. učitelka Martina Pěchová a p. učitelka Šárka Vránová. Provoz mateřské školy je od 7,00 do 16,00 hodin.
V neposlední řadě k našemu školskému zařízení patří i výdejna stravy. Stravu pro naše děti i žáky dovážíme ze Školní jídelny v Drahouších. Pracovnice výdejny stravy a zároveň i školnicí je p. Martina Sehnalová.
Ve škole pracují dva kroužky. Kroužek anglického jazyka (pro děti MŠ a žáky 1. a 2. ročníku) a kroužek keramiky (pro všechny zájemce).
Co nás čeká v letošním školním roce?
listopad - ukončení sběru starého papíru
prosinec - Mikulášská nadílka, Vánoční besídka
leden - ukončení 1.pololetí, pololetní vysvědčení
únor - zápis do 1. ročníku, jarní prázdniny, den otevřených dveří
březen - velikonoční výstavka, zápis do MŠ
duben - Den Země, cyklistická soutěž
květen - besídka ke Dni matek, škola v přírodě
červen - školní výlet, konec školního roku
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Blíží se vánoce
Vánoce patří k nejoblíbenějším svátkům v roce. Také naši předkové se na ně těšili a připravovali. Po ukončení polních prací bylo více času na setkávání při draní peří či přástkách. Vyprávělo se, zpívalo. Ale také několik svátků zpříjemňovalo předvánoční období.
Pranostika říká: "Na sv. Martina zima začíná". Pekly se husy, martinské rohlíky, pole i zahrady byly připraveny na zimu.
O sv. Kateřině se lidé scházeli na poslední taneční zábavě před adventem. V tento den se dodržoval zákaz práce se vším, co mělo kola. Stály mlýny, povozy i kolovraty. To na připomínku legendy o Kateřině, která měla být usmrcena právě koly.
V předvečer svátku sv. Barbory chodily do domů ženy zahalené do dlouhých bílých hábitů. Měly rozcuchané vlasy, nosily košíčky s ovocem a metličky k obdarování nebo kárání dětí.
Sv. Mikuláš byl a stále je oblíbeným svátkem dětí. Mikuláše a jeho družinu mají děti velmi rády, i když se někdy trochu bojí.
Oslavy svátku sv. Lucie jsou spojeny s příchodem světla a konají se hlavně v severských zemích. U nás byl ještě na začátku minulého století jiný zvyk. Ženy v bílém oblečení a s bílým obličejem představovaly tiché, tajemné postavy. Husí peroutkou a nebo březovým koštětem naznačovaly vymetání smetí. V tento den se nepředlo,nedrhlo peří, ale hospodář zasel do misky s hlínou pšenici a na štědrý den pak posuzoval příští úrodu.
Období čtyř týdnů před Štědrým dnem se nazývá advent. Název pochází z latinského slova adventu, které znamená příchod. Byla to postní doba. Netančilo se, nekonaly se svatby. Každé časné ráno chodívali lidé na mši - boráty. Úvodní píseň začínala slovy "Rorate caeli …." (Rosu dejte nebesa…), odtud je název bohoslužeb.
S příchodem adventu začínaly ve městech vánoční trhy. Prodávaly se hračky, betlémy, různé cukroví - perníky, pendrek, sladké dřevo, cukrkandl a pro dospělé třeba punč vyráběný podle pečlivě střežených receptů.S rozvojem železniční dopravy se v 19. století na trh dostalo další zboží - citrony, pomeranče, datle, fíky, svatojánský chléb, kakao. Na trzích vystupovali flašinetáři, potulní zpěváci, loutkoherci.
Štědrému dni naši předkové připisovali zvláštní moc. Proto se udržovala řada zvyků, které měly zajistit zdraví a štěstí rodiny i bohatou úrodu. S východem první hvězdy se usedlo k večeři. Podle tradice se mělo na stole objevit devatero jídel od všeho, co se urodilo. Nesměl chybět chléb, vánočka, česnek, cibule. Večeře začínala oplatkem s medem, polévka byla čočková nebo hrachová, jedl se kroupový nákyp s houbami, ovoce čerstvé i sušené, ořechy. Koncem 18. století se objevuje na vánočním stole ryba. Část večeře se dávala dobytku, drůbeži, stromům, vodě, ohni.
Vánoční zvyky byly v různých krajích odlišné, mnohé se však dochovaly do dnešního dne. Vzpomeňme na rybí šupiny, rozkrajování jablek, lodičky z ořechových skořápek a podobně.
A kdy se u nás objevil první vánoční stromek? Bylo to roku 1812 v Praze. A první betlém? První živý betlém prý vytvořil r. 1223 František z Assisi v jeskyni u obce Vrecko v Itálii.
První kostelní jesličky u nás byly vystaveny o Vánocích r. 1562 v kostele sv. Klimenta v Praze.
Člověk byl v minulosti velmi těsně spjat s přírodou. Vážil si jí, věděl, že je její součástí a na ní závislý. Byl ohleduplný, pečoval o ni a vzdával jí každoročně hold za poskytnuté dary.
Použitá literatura : Petr Herynek - České Vánoce
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Milenovský hokej
Začalo to již před třiceti lety (u někoho dřív někoho později), kdy nám naši tatínkové či dědečkové poprvé nazuli brusle. Z počátku nás učili krokům vpřed, pomalému rozjíždění a později i bruslení pozpátku …. Takhle nějak se vyvíjeli dnešní milenovské hokejové hvězdy.
Dalo nám až příliš mnoho práce, než abychom se nepochlubili našimi dovednostmi. Nyní se účastníme Hranické hokejové konference - divize Hranice. S plným nasazením a vervou se účastníme každého zápasu.¨
I když tato sezóna pro nás není vůbec jednoduchá, vždy se v plném počtu sejdeme a odehrajeme každý zápas jako by byl náš poslední.
Herní systém a tým
Milenovský hokejový tým se nachází ve složení : Duda Tomáš, Heger Pavel, Heger Jan, Jeníček Petr, Kuchyňka Jaromír, Mykytin Tomáš, Novák Filip, Pacák Vlastimil, Pacák Jaroslav, Rypar Milan, Sedláček Michal, Sedlák Radim, Sedlák Vladan, Šrom Petr a Šrom Zdeněk.
V letošní sezóně nastala podstatná změna a to v organizaci herního systému.
1. Rozdělení družstev
Konference Nový Jičín
Divize Jičín - Ice Chicken, UAX Team, No Name Kopřivnice, VFU, Stars Nový Jičín
Divize Odra - HC Jeseník, HC Hein, SKLH Vítkov
Konference Hranice
Divize Hranice - TJ Sokol Černotám, Bears Hranice, Tondach Hranice, HC Noel, Partutovice, HC Milenov
Divize Bečva - HC Hustopeče, HC Poruba, HC Všechovice
Divize Lipník - TJ Střítež, TJ Sokol Drahouše, TJ Sokol Jezernice, SK Olšovec
2. Základní část
a) divize Hranice a divize Jičín
3x každý s každým v divizi + 2x s každým z druhé divize = 22 utkání pro každý tým
b) divize Bečva a divize Lipník a divize Odra
3. Play - off
a) konference Nový Jičín
postupuje všech 8 týmů
b) konference Hranice
postupuje 10 týmů (všichni z divize Hranice, první z divize Bečva, první z divize Odra a další tři nejlepší)
4. Finále
Vítěz konference Nový Jičín x vítěz konference Hranice
Boj o nejhoršího brankáře sezony
Vůbec nejhorším brankářem je Martin Kolář, chytající za HC Noel. Kdy nastoupil pouze v jednom zápase a nechal projít vlastní branou 11 gólů, pyšní se tedy průměrem 11. Hned za ním v těsném závěsu je brankář Roman Vrtělka z týmu VFU, který při čtyřech absolvovaných zápasech inkasoval 42 gólů a pyšní se průměrem 10,5.
Na rozdíl od našeho zdatného brankáře Tomáše Mykytina, který se účastnil sedmi zápasů a inkasoval pouhých 37 branek. Tomáše tedy provází průměr 5,29. Děkujeme ti, Tome!!!
Ovšem nelze nezmínit i brankáře, kteří vévodí tabulce. Jako příklad je Balaž David, chytající za SK Olšovec. Při pěti odchytaných zápasech inkasoval pouhých sedm gólů, průměr 1,4.
Náš Tomáš se sice pohybuje ve spodní části všeobecné statistiky brankářů, ale s přihlédnutím na počet odchytaných zápasů patří k těm lepším.
(Uvedené údaje vycházejí z výsledků sezóny 2006/07.)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Statistika obyvatel 2007
V naší obci je přidělo 153 čísel popisných. Ne každé číslo popisné má i svou nemovitost. V minulých letech bylo 6 z nich zdemolováno, 7 čísel popisných je přiděleno firmám, obchodu, škole a obecnímu úřadu.
V letošním roce se do naší obce přistěhovalo 12 osob. Naši obec naopak opustilo a odstěhovalo se do nového bydliště 6 osob. V průběhu roku se v naší obci narodily 3 děti - 2 děvčátka a 1 chlapec.
Koloběh života nelze zastavit ani změnit a tak se naší obci nevyhnuly ani smutné události. Během letošního roku zemřelo 5 občanů obce.
V současné době je následující věkové složení obyvatel :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pes - přítel člověka
Lidé a zvířata byli již od pradávna součástí přírody. Jako jedno z prvních zvířat si člověk, pro jeho vlastnosti, ochočil psa. Pes byl zprvu člověku pomocníkem při lovu, hlídal obydlí, později byl společníkem, rodinným přítelem i domácím mazlíčkem.
Každý dnešní majitel psa by si měl ale uvědomit, že když chová psa, musí také dodržovat určitá pravidla, zásady i povinnosti. Mezi ty základní patří péče o psa, jeho krmení, očkování, venčení. Také musí dbát, aby držením psa neohrožoval sousedy a ostatní spoluobčany na zdraví a neomezoval je ve svých právech.
V poslední době se množí stížnosti občanů na majitele psů, kterým psi opakovaně unikají a volně pobíhají bez náhubku na veřejných prostranstvích, čímž se ostatní občané právem cítí ohrožení. V naší obci je již běžné venčení psů na veřejných prostranstvích, chodnících a ulicích, avšak zdaleka již běžné není po svých psích miláčcích uklízení jejich exkrementů (hovínek). Možná si ani neuvědomují, jak mohou být tyto hromádky nebezpečné dětem, které jsou na vycházce z mateřské školky, nebo starým lidem.
Ani nám, ostatním občanům, kteří mají zvířata rádi také není lhostejné, zda jsou veřejná prostranství znečištěná, nebo jsou v pořádku a čistá.
Situace došla tak daleko, že zastupitelstvo obce již projednalo návrh obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro volný pohyb psů na veřejných prostranstvích. Před jejím vyhlášením bude ještě projednaná na veřejném zasedání v měsíci prosinci, aby se občané mohli vyjádřit a přednést své připomínky.
Dodržováním shora uvedených pravidel, zásad a povinností, můžeme předcházet zbytečným problémům nebo dokonce tragickým událostem!
D.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Černé skládky v obci.
Mezi tradiční černou skládku v obci patří okolí horního rybníka u bývalých drůbežáren. Tam se v letošním roce vyvezly pálené tašky červené barvy, dále vykopané dřeviny /túje/ a vyváží se tam řeziny.
Další černá skládka se objevila v místě, kde byl odstraněn hangár. Někdo na toto místo odvezl demoliční odpad /beton/. Je to na soukromém pozemku!
Černé skládky trápí obecní úřad i v okolí cest. Lidé jsou schopni odhodit do příkopů téměř všechno. Spoléhají totiž na to, že se pneumatiky a další věci nějak uklidí.
Černá skládka je i na toku Milenovského potoka u železniční tratě.
Ptáme se, pro jsme někteří tak bezohlední k naší přírodě. Černé skládky se objevují i přesto, že obec zabezpečuje kontejnery pro objemný odpad, kam mohou občané zcela zdarma svůj odpad, který nepatří do popelnice, odložit. Dále se zabezpečuje odvoz nebezpečného odpadu, staré ledničky, televizory, počítače, barvy, oleje, akumulátory, pneumatiky aj. Obec má dohodnuto, že občan Milenova může odvézt nebezpečný odpad mimo odvozní termíny do sběrného dvora, který se nachází v Hranicích na cementářském sídlišti za Hypernovou, a to bezplatně.
I přes rozšířené možnosti, kam odvézt odpad legálně a zdarma se najdou tací, co svůj odpad odvezou na k tomu neurčené místo.
Miroslav Haša
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Výstavba dálnice
Stavbu zabezpečuje firma SKANSKA, která informuje obec o všech částech stavby, předává obecnímu úřadu týdenní harmonogram výstavby.
Starosta obce se pak zúčastňuje pravidelných porad, které svolává Ředitelství silnic a dálnic Brno, na kterých se projednávají všechny požadavky obce na dodavatele.
V letošním roce byl dostavěn most přes dálnici na trase Milenov-Hrabůvka. Tento most byl předán obci Milenov. Asfaltový povrch nájezdu mostu bude položen po dokončení dálnice. Záruční doba na most po dokončení výstavby je 5 let.
Pravidelně se starosta schází se stavbyvedoucím ing. Kučerou z firmy SKANSKA, se kterým se řeší všechny připomínky občanů. O všech připomínkách je proveden zápis, který firma SKANSKA potvrdí a stanoví termíny odstranění, které se společně kontrolují.
Stížnosti na praskání domů se řeší přímo na ŘSD Brno a to v návaznosti na provedenou pasportizaci (ofocení), která byla provedena před výstavbou dálnice.
Podle sdělení firmy, práce pokračují podle harmonogramu. Své stížnosti a připomínky ke stavbě podávejte přímo na obecní úřad.
Miroslav Haša
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aktuality z Mikroregionu Podlesí
Mikroregion Podlesí zorganizoval setkání zastupitelstev členských obcí, které se uskutečnilo dne 23.11.2007 v Klokočí. Na tomto setkání byli představeni jednotliví zastupitelé obcí.
Dále byli jednání přítomni hosté a to předsedkyně mikroregionu Záhoran paní Stržínková Miluše , Ing. Bálek Jan manažer sdružení Rozvojové partnerství regionu Hranicko a Ing.Jiří Bakalík, tajemník Magistrátu města Přerova.
Na jednání zastupitelů předsekyně mikroregionu Podlesí paní Koláčková, přivítala hosty a zhodnotila činnosti mikroregionu Podlesí za uplynulé období. Vyzdvihla dokončení cyklotras v mikroregionu. V dalším hodnocení sdělila, že mikroregion začal v minulosti s tříděním a svozem odpadů / sklo, papír, plast/.. Vytříděný odpad odvážela obec Milenov na skládku a odtud se tříděný odpad odvážel firmou Ekoltes k dalšímu zpracování.Od roku 2007 se tříděný odpad sváží přímo z jednotlivých obcí mikroregionu firmami, se kterými mají obce samostatné smlouvy.
V současné době se provádí hodnocení zpracované studie mikroregionu Podlesí, která byla zpracována na roky 2001 - 2006. Na základě hodnocení bude navržena nová studie na roky 2008 - 2012 ve které budou navrženy úkoly pro mikroregin Podlesí.K předneseným tématům byla diskuse.
Za hosty vystoupil p. Ing.Bálek, který hovořil o dotačním programu LEADER. Evropská unie v případě tohoto programu přišla s novou myšlenkou přenést odpovědnost za průběh tohoto dotačního programu na nový typ organizace, která se nazývá Místní akční skupina. Právě ona musí připravit svou vlastní strategii, do které se promítnou představy o rozvoji regionu. Na Hranicku tuto funkci plní od roku 2005 Rozvojové partnerství.
Předsekyně mikroregionu Záhoran p.Stržínková,přítomné seznámila s prací tohoto mikroregionu a zároveň nastínila úkoly mikroregionu na období 2007 - 2012.
Tajemník Magistrátu města Přerova Ing. Bakalík, se představil za KDU-ČSL, že hodlá kandidovat v příštích volbách do Senátu, abychom jej poznali. Ve své práci se chce zaměřit právě na obce nabídl právní poradny obcím a spolupráci na dotacích.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama